MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
RADA ŠKOLY
Rada školy pri MŠ Komenského 25 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/20003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 29.5.2016 Funkčné obdobie rady školy je na roky 2016 - 2020. Rada školy zasadá minimálne 2-krát a maximálne 4-krát ročne.
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.