MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
PLÁN AKTIVÍT A PODUJATÍ NA ŠK. ROK 2019/2020
SEPTEMBER
-  Moja materská škola
-  Turistická vychádzka

OKTÓBER
-  Deň jablka
-  Stretnutie so zubárkou

NOVEMBER
-  4. november - Deň MŠ
-  Dopraváčik

DECEMBER
-  Návšteva Mikuláša
-  Vianočná besiedka pre rodičov

JANUÁR
-  Divadelné predstavenie pre deti
-  Zimné radovánky- stavanie snehuliaka, guľovanie

FEBRUÁR
-  Karneval
-  Návšteva kina

MAREC
-  Oboznamovanie sa s lyžovaním
-  Návšteva knižnice
-  Školské kolo:,,Mám básničku na jazýčku“
-  Mestské kolo: ,, Mám básničku na jazýčku“

APRÍL
-  Deň narcisov- zbierka pre Ligu proti rakovine
-  Deň spevu a tanca
-  Požiarnik v akcii

MÁJ
-  Deň matiek- vystúpenie detí pre mamičky
-  Mestská športová olympiáda
-  Návšteva ZOO

JÚN
-  Medzinárodný deň detí
-  Oboznamovanie s vodou- hry s vodou
-  Rozlúčka predškolákov
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.