MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
TRIEDY A OBSADENIE
V súčasnom období pracujú v Materskej škole Komenského 25 v  Spišskej Novej Vsi:

Riaditeľka školy: Mgr. Daniela Jannová
Pedagogický kolektív:
1. trieda 2 - 3 ročných detí: Červenická Bibiana
Mgr. Gurčíková Beáta
2. trieda 3 - 4 ročných detí: Bc. Mišendová Barbora
Smetážková Zuzana
3. trieda 4 - 5 ročných detí: Mgr. Stančáková Stanislava
Brziaková Vanda
4. trieda 5 - 6 ročných detí: Mgr. Bőttcher Ivana
Hanisková Mária
5.trieda: 3 - 6 ročných detí: Slivová Anna
Mgr. Goceliaková Ivana
Nepedagogickí zamestnanci:
Vedúca ŠJ: Bujňáková Martina
Kuchyňa: Sertlová Ľubica - hlavná kuchárka
Brošková Mária - pomocná sila
Pertušková Martina - pomocná sila
Malaková Daniela - pomocná sila
Upratovačky: Vojtaššáková Iveta
Škoricová Dana
Murínová Martina
Údržbár: Kršiak Jozef
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.