MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
TRIEDY A OBSADENIE
V súčasnom období pracujú v Materskej škole Komenského 25 v  Spišskej Novej Vsi:

Riaditeľka školy: Mgr. Daniela Jannová
Pedagogický kolektív:
1. trieda 2 - 3 ročných detí: Šomšáková Zdeňka
Mišendová Barbora
2. trieda 3 - 4 ročných detí: Mgr. Stančáková Stanislava
Brziaková Vanda
3. trieda 4 - 5 ročných detí: Mgr. Bőttcher Ivana
Hanisková Mária
4. trieda 5 - 6 ročných detí: Mgr. Gurčíková Beáta
Červenická Bibiana
5.trieda: 3 - 6 ročných detí: Kuseinová Ľudmila
Slivová Anna
Nepedagogickí zamestnanci:
Vedúca ŠJ: Mgr. Zuzana Ďuríková
Kuchyňa: Sertlová Ľubica - hlavná kuchárka
Brošková Mária - pomocná sila
Pertušková Martina - pomocná sila
Suchá Monika - pomocná sila
Upratovačky: Kiššáková Elena
Škoricová Dana
Murínová Martina
Údržbár: Kršiak Jozef
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.