MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
OZNAMY
14.09.2021 - Mestská športová olympiáda
Dňa 14.09. sa stretli 6-členné družstvá detí z 11 materských škôl nášho mesta na Mestskej športovej olympiáde, ktorej organizátorom už 16. rok je naša materská škola. Deti si zmerali svoje sily v hode kriketovou loptičkou, v behu na 20 metrov a v skoku do diaľky z miesta. Ocenení boli najlepší traja v každej disciplíne, ako aj najlepšie družstvá. Materská škola s najväčším počtom cien si zo športovej olympiády odniesla putovný pohár. Tento rok to Naša MŠ získala 3. miesto v skoku do diaľky. Aj tento 16. ročník sa niesol pod heslom: "Rýchlejšie, vyššie, silne, čestne a v priateľstve". foto [tu]

30.08.2021 - Začiatok školského roka 2021/2022
Milí rodičia, začiatok školského roka v šk. roku 2021/2022 sa začína 2. septembra /štvrtok/. Príchod detí do materskej školy je do 08.00 hod. Nezabudnite deťom priniesť menom označené náhradné oblečenie, papučky, pyžamko a uterák. V prvý deň nástupu je potrebné vypísať vyhlásenie o Bezpríznakovosti. Tlačivo vám bude poskytnuté v triedach. V priestoroch materskej školy prosíme dodržiavajte bezpečnostné nariadenia MŠVVaŠ a RÚVZ /rúško, dezinfekcia rúk, odstup/. Bližšie informácie sa dozviete na rodičovských združeniach, ktorých termíny vám upresnia triedne učiteľky. Srdečne sa na Vás tešíme...

16.07.2021 - OZNAM - Poskytovanie dotácií na stravu detí v MŠ
Oznamujeme rodičom, že od 01.08.2021 nastáva zmena v poskytovaní dotácií na stravu dieťaťa v MŠ. Bližšie informácie o týchto zmenách si prečítate [tu]. Doklad potvrdzujúci nárok na dotáciu je potrebné doručiť do MŠ do 20.07.2021.
Čestné vyhlásenia o nepoberaní daňového bonusu
Čestné prehlásenie [tu]

  -
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.