MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
OZNAMY
22.12.2021 - Oznam - Prevádzka MŠ cez vianočné prázdniny
Oznamujeme rodičom, že od 27.12.2021 do 07.01.2022 bude prevádzka MŠ prerušená. Nástup detí do MŠ bude v pondelok 10.01.2022 Prajeme Vám krásne, v zdraví prežité vianočné sviatky a šťastný nový rok.  

03.12.2021 - Zdobenie vianočného stromčeka
Aj tento rok naše deti spolu so svojimi pani učiteľkami vytvorili vianočné ozdoby, ktorými vyzdobili stromček pri Radnici. Chodníky pri Radnici teraz zdobia veselo farebné vianočné stromčeky. Je to milá tradícia, kde dôležitú úlohu zohrávajú práve deti nášho mesta. Srdečne Vás pozývame si túto vianočnú výzdobu pozrieť a možno sa necháte inšpirovať... foto [tu]

03.12.2021 - Mikuláš
Aj tento rok všetky deti z našej materskej školy s napätím očakávali, či ich príde navštíviť Mikuláš... A prišiel, teda priviezol sa na parádnom koči. So sebou priviezol aj anjelov a čerta a deťom priniesol mikulášsku nádielku s dobrou náladou. Deti sa tiež nenechali zahanbiť a odvážne Mikulášovi zarecitovali a zaspievali pripravené básne a piesne. Mikuláš deťom prisľúbil, že ak budú dobré, tak príde aj na budúci rok. A my sa už teraz tešíme... foto [tu]

21.11.2021 - Basketbalový krúžok
V rámci podpory športovania detí organizuje Basketbalový klub v SNV aj v tomto roku basketbalový krúžok pre predškolákov. Pod dozorom kvalifikovaných trénerov si deti počas celého školského roka budú v športovej hale osvojovať elementárne základy basketbalových zručností. Detský basketbal tak ponúka možnosť nadobúdať trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športovaniu.

02.11.2021 - "Tekvičkovo"
Šikovné a tvorivé deti z predškolskej triedy spolu so svojimi pani učiteľkami vytvorili z tekvíc nádherných tekvicových panáčikov, ktorí nám skrášľujú náš školský dvor. Ďakujeme rodičom za zadováženie tekvíc a zároveň dúfame, že Vás naše "Tekvičkovo" poteší a spríjemní jesennú náladu. foto [tu

29.10.2021 - Oznam - Poplatok za mesiac November
Oznamujeme rodičom, že z dôvodu zatvorenia materskej školy v mesiaci október, bude šk. poplatok za mesiac november 12 € (nie 18 €). Prosíme rodičov, aby tento poplatok uhradili do 10.11.2021.  

14.10.2021 - Divadelné predstavenie
Dňa 13.10.2021 sa deti z 2.,3. a 4. triedy zúčastnili divadelného predstavenia "Krtko", ktoré deťom prišli zahrať herci z divadla SARUS. Ako už tradične s krtkom prišli za deťmi aj zajačik, myška a ježko. Predstavenie deťom pripomenulo, že priateľstvo, pomoc a vzájomná tolerancia je v našich vzťahoch  veľmi dôležitá a potrebná. foto [tu]

14.09.2021 - Mestská športová olympiáda
Dňa 14.09. sa stretli 6-členné družstvá detí z 11 materských škôl nášho mesta na Mestskej športovej olympiáde, ktorej organizátorom už 16. rok je naša materská škola. Deti si zmerali svoje sily v hode kriketovou loptičkou, v behu na 20 metrov a v skoku do diaľky z miesta. Ocenení boli najlepší traja v každej disciplíne, ako aj najlepšie družstvá. Materská škola s najväčším počtom cien si zo športovej olympiády odniesla putovný pohár. Tento rok to Naša MŠ získala 3. miesto v skoku do diaľky. Aj tento 16. ročník sa niesol pod heslom: "Rýchlejšie, vyššie, silne, čestne a v priateľstve". foto [tu]

30.08.2021 - Začiatok školského roka 2021/2022
Milí rodičia, začiatok školského roka v šk. roku 2021/2022 sa začína 2. septembra /štvrtok/. Príchod detí do materskej školy je do 08.00 hod. Nezabudnite deťom priniesť menom označené náhradné oblečenie, papučky, pyžamko a uterák. V prvý deň nástupu je potrebné vypísať vyhlásenie o Bezpríznakovosti. Tlačivo vám bude poskytnuté v triedach. V priestoroch materskej školy prosíme dodržiavajte bezpečnostné nariadenia MŠVVaŠ a RÚVZ /rúško, dezinfekcia rúk, odstup/. Bližšie informácie sa dozviete na rodičovských združeniach, ktorých termíny vám upresnia triedne učiteľky. Srdečne sa na Vás tešíme...

16.07.2021 - OZNAM - Poskytovanie dotácií na stravu detí v MŠ
Oznamujeme rodičom, že od 01.08.2021 nastáva zmena v poskytovaní dotácií na stravu dieťaťa v MŠ. Bližšie informácie o týchto zmenách si prečítate [tu]. Doklad potvrdzujúci nárok na dotáciu je potrebné doručiť do MŠ do 20.07.2021.
Čestné vyhlásenia o nepoberaní daňového bonusu
Čestné prehlásenie [tu]
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.