MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
OZNAMY
01.06.2021 - Deň detí a návšteva ZOO
Tento deň sme oslávili spoločne celá škôlka na školskom dvore, kde boli pre deti pripravené rôzne športovo-zábavné aktivity. Nechýbala ani hudba a tanec. V oslave sme pokračovali aj na druhý deň a to návštevou ZOO. Deti tak mali možnosť vidieť a pozorovať rôzne druhy zvierat. [tu]

29.04.2021 - Deň zeme
Dňa 28.04.2021 sme v našej materskej škole spoločne s deťmi oslávili Deň zeme prostredníctvom rôznych aktivít zrealizovaných na našom školskom dvore. Aktivity boli určené pre všetky vekové kategórie, od tých najmenších až po tie najväčšie. Deti plnili napríklad takéto úlohy:
- triedili odpad do farebných plastových vriec,
- prekonávali prekážky počas výletu do Slovenského raja – kde sa oboznamovali s rôznymi krásami Slovenského raja,
- upratovali školský dvor, hrabali, nakladali do fúrikov,
- zahrali sa na záhradníkov – sadili kvety do kvetináčov, ktoré potom ozdobili našu materskú školu,
- chytali rybky pomocou drevených udíc, ktoré potom triedili podľa farby do papierových krabíc,
- cestovali vláčikov do Bratislavy – poznávali dominanty Bratislavy, našu vlajku, pani prezidentku.
Deti prežili krásne predpoludnie s pestrými aktivitami na čerstvom vzduchu, kde si pripomenuli dôležitosť ochrany našej Zeme [tu

09.04.2021 - Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa môžu podávať od 1. mája 2021 do 31.mája 2021. Bližšie informácie o spôsobe a podmienkach podania žiadosti si prečítate [tu

02.04.2021 - Prevádzka MŠ od 06.04.2021
Oznamujeme rodičom, že od 06.04.2021 bude prevádzka materskej školy fungovať bez obmedzenia.

19.03.2021 - Prevádzka MŠ od 22.03.2021
Oznamujeme rodičom, že v zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy od pondelka 22.03.2021 naďalej v obmedzenom režime. Toto obmedzenie sa predĺžuje do 02.04.2021. Bližšie informácie si môžete prečítať [tu].
Predškoláci sa v pondelok vrátia do svojich tried.

05.03.2021 - Stanovisko zriaďovateľa k prevádzke MŠ od 08.03.2021
Oficiálne stanovisko zriaďovateľa k zhoršujúcej sa situácii v materských školách si môžete prečítať [tu]

03.03.2021 - Prevádzka MŠ od 08.03.2021
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva od 08.03.2021 bude možnosť prezenčnej výučby v materských školách len pre deti pracujúcich rodičov. Rodičia prinesú v pondelok ráno vyplnené čestné prehlásenie. V platnosti naďalej ostáva, že zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti, ktorý prichádza s dieťaťom do MŠ musí mať nagatívny test nie starší ako 7 dní. Prosíme rodičov, aby dochádzku detí zabezpečovali iba zákonní zástupcovia, alebo osoby žijúce v spoločnej domacnosti, a tým sa eliminoval pohyb ďalších osôb v budove MŠ.
Deti z 2.,4. a 5. triedy nastúpia do MŠ od 09.03.2021 po uplynutí karanténnych opatrení. Predškoláci nastúpia už do svojej 4. triedy.
Čestné prehlásenie [tu]

02.03.2021 - OZNAM o prevádzke MŠ
Oznamujeme rodičom, že na základe neustálych zmien nariadení Ministerstva školstva naša materská škola bude do konca týždňa fungovať v bežnom režime. O prevádzke a nových usmernení od pondelka 08.03.2021 vás budeme informovať najneskôr v piatok (05.03.).

22.02.2021 - OZNAM o prerušení prevádzky
Oznamujeme rodičom, že na základe odporúčania RUVZ v SNV a zriaďovateľa - Mesto Spišská Nová Ves, sa prerušuje prevádzka v 2. a 5. triede od 23.02. do 08.03.2021. Odporúčané je rodičom deti izolovať a pozorovať. V prípade Covid príznakov kontaktovať lekára a informovať riaditeľku MŠ.

18.02.2021 - Prevádzka MŠ od 19.02.2021
Oznamujeme rodičom, že od 19.02.2021 môžu nastúpiť do MŠ všetky deti, stým, že predškoláci zo 4. triedy budú v 5. triede, alebo podľa potreby rozdelené k súrodencom v iných triedach. Toto obmedzenie by malo trvať týždeň, nakoľko v 4. triede ešte stále prebiehajú rekonštrukčné práce. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku školy Mgr. Jannovú (tel. kontakt: 0908 579 676).

04.02.2021 - Prevádzka MŠ od 08.02.2021
Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom oznamuje rodičom, že z dôvodu rekonštrukcie umývariek v dvoch triedach a tým obmedzenej kapacite, môžu od pondelka 08.02. nastúpiť do MŠ zatiaľ len deti zamestnaných rodičov. Pri nástupe je potrebný negatívny test rodiča a čestné vyhlásenie, ktoré rodič vypíše v triede. Oznam o rozdelení detí v jednotlivých triedach bude pri vchode v MŠ. Prosíme rodičov o pochopenie a dúfame, že obmedzenie prevádzky bude trvať maximálne dva týždne.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku školy (tel. kontakt: 0908 579 676).

22.01.2021 - Mesačný príspevok za Január
Oznamujeme rodičom, ktorí v januári zaplatili poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ a dieťa v januári do MŠ nechodilo, sa tento poplatok presúva na február.

13.01.2021 - Mesačný príspevok 
Mesto Spišská Nová Ves vydalo všeobecne záväzne nariadenie (VZN) č.6/2020 s účinnosťou od 01.01.2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. Výška mesačného príspevku za čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je schválená na 18,00 €. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 10-tého v danom kalendárnom mesiaci.
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.
Pre rodiny so 4 a viac deťmi od 3 do 15 rokov sa príspevok znižuje o 50 %. O znížení príspevku rozhodne riaditeľ školy, po predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zníženie príspevku sa uplatní od mesiaca nasledujúceho po doručení žiadosti zákonného zástupcu.

05.01.2021 - Oznam
Oznamujeme rodičom, že na základe súčasnej pandemickej situácie a odporúčaní ministerstva školstva sa MŠ otvorí 11.01.2021 len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Prevádzka sa bude realizovať v dvoch triedach, a to takto:
- v 1. triede budú deti z 1. a 2. triedy
- v 3. triede budú deti z 3., 4. a 5. triedy

17.12.2020 - Vianočné prázdniny
Oznamujeme rodičom, že pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a nízky počet nahlásených detí bude materská škola od 21.12.2020 do 05.01.2021 zatvorená. Od 07.01.2021 bude prevádzka v dvoch triedach pre nahlásené deti, a to takto:
- v 1. triede budú deti z 1. a 2. triedy
- v 2. triede budú deti z 3., 4. a 5. triedy
Od 11.01.2021 bude prevádzka v materskej škole v bežnom režime. Prajeme Vám pokojné a v zdraví prežité vianočné sviatky.

09.12.2020 - Výtvarná súťaž "Policajti v našom meste"
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach pripravilo v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v SNV pre deti Košického kraja výtvarnú súťaž pod názvom "Policajti v našom meste". Tejto súťaže sa zúčastnili deti zo 4. a 5. triedy. Výtvarné práce detí boli výsledkom toho, ako vnímajú náročnú prácu príslušníkov policajného zboru. Naša materská škola v tejto súťaži získala v 1. kategórii - žiaci materských škôl 3. miesto. Toto krásne ocenenie patrí T.M. zo 4.triedy. Srdečne blahoželáme.

03.12.2020 - Mikuláš
V tento deň, aj napriek súčasnej zložitej situácii, si Mikuláš našiel spôsob a prišiel navštíviť deti našej materskej školy. Deti ho s napätím vyčkávali netradične na školskom dvore a o to viac boli prekvapené, keď prišiel v sprievode anjela a čerta. Deti ho privítali básničkami, pesničkami a za odmenu dostali balíčky plné sladkostí a ovocia. Túto milú akciu pre naše deti pripravilo vedenie nášho mesta v spolupráci s Centrom voľného času. Ďakujeme [foto]

01.12.2020 - Zdobenie vianočného stromčeka
Už tradične deti z materských škôl zdobia vianočné stromčeky na námestí nášho mesta. Aj tento rok sa predškoláci z našej MŠ podujali na túto zodpovednú úlohu. S výrobou ozdôb im pomáhali aj deti z ostatných tried za pomoci svojich pani učiteliek. Tieto stromčeky budú okolie Radnice zdobiť počas celých vianočných sviatkov. [foto]


  -
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.