MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
OZNAMY
06.02.2019 - K A R N E V A L
Všetkým deťom na známosť sa dáva, že 06.02. sa v našej škôlke chystá nevídaná sláva. Nech si na tú oslavu, deti pripravia karnevalové masky a dobrú náladu.

28.01. - 01.02.2019 - Oboznamovanie sa s lyžovaním
Deti predškolského veku sa zúčastnili oboznamovania s lyžovaním v Levočskej doline v dňoch od 28.01.- 01.02.2019. Počas týchto piatich dní si deti, po rozcvičke s inštruktormi, osvojovali základné lyžiarske zručnosti. Zdokonaľovali sa v jazde šikmo svahom, trénovali oblúky v pluhu, prenášanie váhy tela na lyže, zabrzdenie v pluhu a  jazdu na vleku. V posledný deň sa uskutočnili preteky t.j. jazda po vyznačenej dráhe, pričom deti prišli povzbudiť aj ich rodičia. Deti boli ocenené okrem pekných a nezabudnuteľných zážitkov aj medailami, diplomami a sladkosťou. [foto]

OZNAM
Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ po vianočných prázdninách začína 7.1.2019.       

05.12.2018 -
Mikuláš
Dňa 05.12.2018 našu materskú školu navštívil Mikuláš. Deti ho v 3. triede privítali básničkami a pesničkami. Mikuláš ich za snahu a poslušnosť odmenil sladkým advetným kalendárom a prisľúbil, že ak budú poslúchať aj budúci rok, znova k nám s radosťou zavíta. [foto]
     

22.11.2018 - Ocenenie našej MŠ
Dňa 22.11.2018 naša materská škola získala ocenenie a čestné uznanie za mimoriadne úspešnú organizáciu olympijského dňa, ktorý sa konal 30. mája 2018 v MŠ Komenského 25. Ocenenie v Košiciach prevzala riaditeľka materskej školy Mgr. Daniela Jannová od predsedu košického samosprávneho kraja R. Trnku a predsedu olympijského výboru F. Chmelára. [foto1]  [foto2]
     

14.11.2018 - Hudobno-výchovný koncert
Dňa 14.11.2018 sa deti z 3,4 a 5 triedy zúčastnili hudobno-výchovného koncertu v Kine Mier, zameraného na ľudové a archaické hudobné nástroje, ktoré deťom predstavil hudobník a zberateľ Anton Budinský. Zaujímavou a interaktívnou formou predstavil hru na rôznych hudobných nástrojoch a porozprával o ich histórii. Deti tak mali jedinečnú možnosť "dotknúť sa" hudobnej kultúry našich predkov, započúvať sa do zvukov napr.: fujari, píšťal, drumble, gájd, heligónky a iných.
     

13.11.2018 - Beseda s prózou...
Dňa 13.11.2018, v rámci spolupráce s Maticou slovenskou, sa deti predškolského veku zúčastnili besedy k výročiu narodenia J.E.Pavloviča. Deti boli oboznámené p. Prochodzkou o jeho knihách, zbieraní ľudových rozprávok, o ilustrovaní jeho kníh M.Benkom či Ľ.Fulom. Vypočuli si čítanú rozprávku "Soľ nad zlato", ktorú sa v závere besedy pokúsili ilustrovať.  
     

06.11.2018 - Deň MŠ
Dňa 06.11.2018 sa pred Spišským divadlom zišli predškoláci zo všetkých materských škôl nášho mesta, aby oslávili svoj deň "Deň materských škôl". Deti si spoločne zaspievali škôlkársku hymnu, stretli sa s rozprávkovými postavičkami Popletajkou a Tárajkom a nakoniec si všetci spoločne zatancovali. [foto]    
     

OZNAM
Oznamujeme rodičom, že počas jesenných prázdnin, t.j. dňa 31.10. (streda) a 02.11 (piatok), bude MŠ zatvorená z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí.       

Jesenné prázdniny
Oznamujeme rodičom, že dňa 30.10.2018 (utorok) a 1.11.2018 (štvrtok) je štátny sviatok - MŠ bude zatvorená.
31.10 (streda) a 02.11.2018 (piatok) sú jesenné prázdniny. Z dôvodu organizačného zabezpečenia prevádzky je potrebné nahlásiť dochádzku dieťaťa do MŠ v danom termíne triednej učiteľke.
     

15.10.2018 - Divadelné predstavenie
Dňa 15.10.2018 sa v materskej škole uskutočnilo divadelné predstavenie prešovského bábkového divadla "Pinokio", ktoré voviedlo deti do rozprávkového sveta plného zábavy a veselých dobrodružstiev, kde dobro vždy zvíťazí a zlo nezostane nepotrestané.        

10.10.2018 -
Stretnutie so zubárkou
Dňa 10.10.2018, k deťom predškolského veku, prišla na návštevu pani zubárka MUDr. Košalová, ktorá deťom porozprávala ako sa správne starať o zúbky. Názorne im predviedla akou kefkou a akou technikou je potrebné si zúbky umývať. Na záver deťom zdôraznila, že večerné umývanie zúbkov je veľmi dôležité, preto by si ich mali umývať spolu s rodičmi. Deti poďakovali pani zubárke za návštevu pesničkou a darčekom, ktorý vlastnoručne vyrobili.        

18.9.2018 -
Dopravné ihrisko
Dňa 18.9.2018 sa deti 4. triedy stali "účastníkmi cestnej premávky" na dopravnom ihrisku v našom meste Vyskúšali si jazdu na šľapacích kárach, kolobežkách a bicykloch. Spoznali dopravné značenie, funkciu semafóra a správanie sa na ceste. Deti si tak mohli nadobudnuté teoretické vedomosti vyskúšať v praxi. [foto].     

20.9.2018 -
Turistická vychádzka
Dňa 20.9.2018 sa deti našej MŠ, spolu s učiteľkami, vybrali na jesennú turistickú vychádzku k zázračnému zelenému miestu "Zázemie". Cestou sme sa zahrali na oberačov ovocia, pozorovali rôzne stromy, kríky a jesenné plody dozrievajúce v záhradách. V cieli našej cesty sme si oddýchli, pochutnali na dobrotách zabalených v plecniačikoch a zahrali sa rôzne pohybové hry. Sklamaním pre nás bolo pozorovať znečistené okolie odpadkami, ktoré tam zanechali nezodpovední "turisti". [foto].       
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.