MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
DOKUMENTY
Informácie k hmotnej núdzi:
1. Zákonný zástupca si podá žiadosť na ÚPSVaR o poskytnutie dotácie v hmotnej núdzi.
2. Na základe rozhodnutia ÚPVSaR prinesie do MŠ potvrdenie o schválení pomoci v HN.
3. V škole vyplníte tlačivo: VYHLÁSENIE rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Dokument si môžete stiahnuť aj v sekcii Tlačivá a dokumenty.
4. Rodičia sú povinní potvrdenie doložiť každý polrok (január, august).

Ak chcete pomôcť MŠ a prispieť 2% dane z príjmu je potrebné:
1. Požiadať zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (1.tlačivo).
2. Ak Vaša suma vypočítanej dane je vyššia ako 3,00€ môžete prispieť MŠ.
3. Tlačivo Vyhlásenie  o poukázaní 2% z dane (2.tlačivo) Vám poskytnú učiteľky v triede (alebo vytlačíte zo sekcie Tlačivá a dokumenty), ktoré si následne vypíšete.
4. Obe tieto tlačivá (potvrdenie a vyhlásenie) doručíte na daňový úrad (MŠ potrebuje kópiu), alebo odovzdáte triednej učiteľke, riaditeľka odnesie všetky spoločne na daňový úrad ( do 30.4.).
 
SZČO potrebujú nasledujúce údaje:
Obchodné meno /názov/: Materské školy Mesta Spišská Nová Ves
   
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
   
Právna forma: Občianske združenie
   
Identifikačné číslo (IČO/SID): 50019058
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.