MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
KONTAKTNÉ A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy: Materská škola
   
Adresa školy: Komenského 25
   
052 05 Spišská Nová Ves
   
Telefónny kontakt: 053/4465749
   
Internetová adresa: www.mskomenskehosnv.sk
   
www.ssz.snv.sk
   
E-mailová adresa: mskomenskeho@mestosnv.sk
   
Zriaďovateľ: mesto Spišská Nová Ves
   
    Vedúci zamestnanci školy:
   
Mgr. Daniela Jannová riaditeľka
   
Bujňáková Martina vedúca ŠJ
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.