MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
OZNAMY
15.6.2018 - Exkurzia v Slovenskom múzeu v Liptovskom Mikuláši
Dňa 15.6.2018 sa 32 detí z 3-tej, 4-tej a 5-tej triedy zúčastnilo exkurzie v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Deti si mohli pozrieť a zažiť svet od podzemia - jaskýň, postupne až do vysokých hôr. Videli vzácne exponáty ako kostru jaskynného leva, pravekú kultovú masku či model meteoritu. Vyskúšali si brloh medveďa aj plazenie v jaskyni. Vzácne exponáty dopĺňali svetelné a zvukové efekty, pri ktorých sa deti cítili, akoby naozaj prechádzali lesom, horami či jaskyňou Zoznámili sa aj s voľnočasovými a hospodárskymi aktivitami človeka, napr.: včelárstvo, rybárstvo, ovčiarstvo, lyžiarstvo, či záchrana v horách. Mohli vojsť aj do Rainerovej útulne, najstaršej chaty vo Vysokých Tatrách. Po takomto "putovaní" si deti oddýchli v relaxačnom kútiku, kde si mohli vyfarbiť obrázok, alebo poskladať interaktívne puzzle [foto].     

1.6.2018 - 
Deň detí
V tento deň, v dopoludňajších hodinách, budú pre deti na školskom dvore pripravené športovo-pohybové aktivity. Popoludní o 15.15 hod. si sokoliarsky tím pripraví cca 35 min. vystúpenie sprevádzané moderovaným slovom. Deti uvidia myšiaky, sokola rároha, plamienku driemavú, sovu patagónsku, výra skalného, kondora morkovitého a iné dravce a sovy. Cena za dieťa v doprovode rodiča je 2,00 eura [foto].       

30.5.2018 -
Mestská športová olympiáda MŠ
Dňa 30.5.2018 sa takmer 80 detí z 12 materských škôl nášho mesta stretlo na našom školskom dvore, aby si zmerali svoje sily v 3 disciplínach a to v hode loptičkou, v behu na 20 m a v skoku do diaľky z miesta. Ocenení boli najlepší traja v každej disciplíne ako aj najlepšie družstvá. Škôlka s najväčším počtom cien si zo športovej olympiády odniesla putovný pohár. Aj tento 14. ročník sa niesol pod heslom rýchlejšie, vyššie, silne, čestne a v priateľstve [foto].     

25.5.2018 - 
Návšteva ZOO
Dňa 25.5.2018 deti z 3-tej, 4-tej a 5-tej triedy navštívili zoologickú záhradu v našom meste. Priamym pozorovaním domácich a exotických zvierat si nielen utvrdzovali nadobudnuté vedomosti, ale získavali aj nové informácie o rôznych živočíšnych druhoch, ich potrave a správaní. Samozrejme, že deti si nezabudli pochutnať na dobrotách, ktoré mali zabalené v plecniakoch [foto].     

26.4.2018 - 
Deň spevu a tanca
Srdečne Vás pozývame na 16. ročník kultúrneho podujatia vítania jari "DEŇ SPEVU A TANCA", ktorý sa bude konať dňa 26.4.2018 o 10:00 hod. v kine MIER. Na tomto podujatí vystúpia okrem našich detí aj deti z iných materských škôl nášho mesta [foto].     

20.4.2018 - 
Poďakovanie
Milí rodičia, ďakujeme Vám, že sme sa dňa 13.4.2018 mohli s Vašou pomocou zapojiť do zbierky "Deň narcisov" a prispieť sumou 174,35 €. Ďakujeme.

19.4.2018 -
Exkurzia do pekárne v OC TESCO
Dňa 19.4.2018 v dopoludňajších hodinách sa deti predškolského veku zúčastnia exkurzie do pekárne v OC-TESCO. Prostredníctvom slovného výkladu a praktickej ukážky sa deti oboznámia so surovinami, postupom ich spracovania a podmienkami pečenia chleba a pečiva, s ktorými každodenne prichádzajú do kontaktu..     

13.4.2018 -
Deň narcisov
Naša materská škola sa viac ako 10 rokov zapája do finančnej zbierky Dňa narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Rodičia tak majú možnosť finančne prispieť v jednotlivých triedach svojich detí. Predškoláci spolu s p. učiteľkou budú rozdávať žlté narcisy verejnosti v okolí MŠ.     

5.4.2018 -
Divadelné predstavenie
5. apríla 2018 v dopoludňajších hodinách navštívia 5 - 6 ročné deti divadelné predstavenie "Palculienka". Vstupné 2 €, autobus 1€.

21.3.2018 -
Mám básničku na jazýčku II
21. marca sme sa zúčastnili 4. ročníka celomestského podujatia v prednese poézie a prózy "Mám básničku na jazýčku“ organizovanom Spišskou knižnicou mesta Spišská Nová Ves. Svoje recitátorské schopnosti prejavili v kategórii prózy Adam S. a v kategórii poézie Barborka H., ktorá obsadila 3. miesto. Srdečne blahoželáme.

14.3.2018 - Mám básničku na jazýčku I
V stredu 14 marca sa uskutočnil prednes poézie a prózy s názvom: ,,Mám básničku na jazýčku..“.Vybrané deti z triedneho kola, ktoré postúpili na školské kolo v dopoludňajších hodinách pred celou MŠ recitovali poéziu a prózu.  Prednesu sa celkovo zúčastnilo 14 detí z piatich tried. Hodnotiacu porotu tvorili  dve pracovníčky  z knižnice Mier a bývala pani riaditeľka našej MŠ. Porota odmenila všetky vystupujúce deti  potleskom, maľovankou a sladkosťami. Do mestského kola postupujú dve deti z 5.triedy Barborka H. a Adam S.  Všetci im držíme  palce pri reprezentovaní našej MŠ.

5.3. - 9.3.2018 - Oboznamovanie sa s lyžovaním
Deti z Materskej školy Komenského 25 sa zúčastnili oboznamovania s lyžovaním v Levočskej doline v dňoch od 5.3.- 9.3.2018. Počas týchto piatich dní si deti vo veku 4 - 6 rokov postupne po rozcvičke s inštruktormi  osvojovali základné lyžiarske zručnosti.  Zdokonaľovali sa v jazde šikmo svahom, trénovali oblúky v pluhu, prenášanie váhy tela na lyže, zabrzdenie v pluhu a  jazdu na vleku. V posledný deň sa uskutočnili preteky t.j.  jazda vo vyznačenej dráhe, pričom deti prišli povzbudiť aj ich rodičia.  Deti boli ocenené okrem pekných a nezabudnuteľných  zážitkov aj medailami, diplomami a sladkosťou.

6.3.2018 -
Zápis detí do MŠ
V súvislosti s pripravovaným zápisom detí do materskej školy pre budúci školský rok oznamujeme, že termín podania žiadostí je  2. - 31. 5. 2018, alebo do naplnenia kapacity tried v čase od 10:00 - 14:00 hod. v kancelárii riaditeľky školy.  Úplné podmienky zápisu nájdete v dokumente Informácie o zápise detí do MŠ v sekcii tlačivá a dokumenty.

26.2. - 2.3.2018 -
Jarné prázdniny
V termíne od 26.2 - 2.3.2018 sú jarné prázdniny, kedy bude podľa zisteného počtu detí znížená prevádzka. Potrebné je preto nahlásiť triednej učiteľke či dieťa v danom termíne bude, alebo nebude navštevovať materskú školu.

13.2.2018 -
Zimné radovánky
Počas zimných radovánok na školskom dvore sa deti hrali na snehu a so snehom. Spoločným úsilím zhotovovali farebných snehuliakov, guľovali sa, chôdzou vytvárali cestičky, tancovali ,,vločkový tanec“ či pretekali sa  na boboch. Veď hra na snehu je radosť a zábava a môžete si to pozrieť aj vo fotogalérii.

13.2.2018 - K A R N E V A L
Všetkým deťom na známosť sa dáva, že v tento deň sa v našej škôlke chystá nevídaná sláva. Nech si na tú oslavu, deti pripravia karnevalové masky a dobrú náladu.

25.1.2018 - Divadelné predstavenie
Dňa 25.1.2018 sa v materskej škole uskutočnilo divadelné predstavenie s názvom "Martinko Klingáč". Vystupovali tu herci známeho divadla s dramatizáciou metrovej bábky a s veselými pesničkami. Pár obrázkov z tejto milej akcie nájdete aj vo fotogalérii.

21.1.2018 - Spustenie testovacej verzie web stránky
Rubriky webovej stránky našej materskej školy sa dnes začali napĺňať obsahom a pevne veríme, že Vám zjednodušia prístup k informáciám o dianí v škole. Pri tvorbe tejto stránky by nás potešila spätná väzba a námety ako túto stránku vylepšovať, ktoré môžete poslať na e-mailovú adresu admin@mskomenskehosnv.sk
Ďakujeme.

Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.