MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
O NAŠEJ MŠ
Naša materská škola zaškoľuje deti vo veku 2,5 až 6 rokov a našim primárnym cieľom je vytvoriť podnetné prostredie pre rozvoj všetkých stránok detskej osobnosti a tvorivosti.
Nachádza sa v peknom a kľudnom prostredí. Je vybavená vynovenými účelovo zariadenými priestormi, cvičebňou, rozľahlou pekne upravovanou a udržiavanou záhradou, v ktorej sa nachádzajú nové preliezky a šmýkačky, s veľkým areálom vhodným pre oddych a hry detí.
Každoročne organizujeme podujatia pre deti  zo sídliska Mier i z  MŠ z mesta - Deň spevu a tanca v kinosále na sídlisku Mier a Mestskú športovú olympiádu deti materských škôl v záhrade školy.
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.
Naša materská škola zaškoľuje deti vo veku 2,5 až 6 rokov a našim primárnym cieľom je vytvoriť podnetné prostredie pre rozvoj všetkých stránok detskej osobnosti a tvorivosti.